Asiakastoimialat > Kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistöjen valvonta ja automaatiot ovat keskeinen osa ydinosaamistamme.

Hälytinjärjestelmät, palovaroitinjärjestelmät, videovalvonta ja kulunvalvonta ovat tärkeimmät osa-alueet kiinteistöjen valvonnassa.

Järjestelmät ovat yhdistettävissä kiinteistön omaan automaatioon tai voimme järjestelmillämme luoda oman automaation. Lämmön valvonta ja ohjaus ovat yleisesti keskeisessä asemassa nykyaikaisessa kiinteistön automaatiossa.